MONO Gastles

De MONO gastles is een interactieve les voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar. Het hoofddoel van de les is de leerlingen zichzelf te laten overtuigen dat MONO op de fiets belangrijk is en ze te helpen om ook daadwerkelijk MONO te fietsen. De gastdocenten gaan op een positieve manier in gesprek met de kinderen en leren hun op deze manier over MONO op de fiets. De kinderen bedenken zelf redenen waarom MONO op de fiets belangrijk is. Ook de ouders worden betrokken via de zelfgemaakte MONO geurhanger die de kinderen maken voor hun ouders. Tijdens en na de les werken we aan de sociale norm: ‘MONO op de fiets’ en communiceren we het handelingsperspectief ‘stop weg, stap op!’

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Annelien Venema, 088-3366127, ave@kragten.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Tijdens de MONO gastles staat ‘Stop weg, stap op!’ centraal oftewel: kinderen fietsen MONO ongestoord en zonder afleiding van hun telefoon. Leerlingen tussen de 10 en 12 jaar krijgen tijdens twee lesuren meer uitgelegd over MONO op de fiets maar gaan ook zelf actief aan de slag.

Korte karakteristiek

Kinderen tussen de 10 en 12 jaar krijgen meestal hun eerste mobiel en staan op het punt om naar de middelbare school te gaan en fietsen dan waarschijnlijk grotere afstanden dan dat zij nu doen. Het gebruik van een mobiel op de fiets is voor de meeste nog geen gewoontegedrag. Juist daarom proberen wij via de MONO gastles te zorgen dat zij het gewenste gewoontegedrag aanleren ‘Stop weg, Stap op!’. De gastdocenten gaan samen met de kinderen in gesprek over MONO op de fiets. Tijdens de interactieve les gaan de kinderen ook zelf aan de slag met MONO om zowel zichzelf te overtuigen, hun vriendjes maar ook hun ouders.

Methodiek

De MONO les is  samen met gedragswetenschappers opgebouwd en gebaseerd op de gedragsfactoren die een rol spelen bij het al dan niet MONO fietsen. Daarnaast is de les interactief opgezet zodat de leerlingen actief met het onderwerp bezig zijn tijdens de les.  Het hoofddoel van de les is de leerlingen zichzelf te laten overtuigen dat

MONO op de fiets belangrijk is en ze te helpen om ook daadwerkelijk MONO te fietsen. Daarom gebruiken wij de slogan ‘Stop weg, stap op’ waarin het handelingsperspectief centraal staat. Deze slogan komt gedurende de MONO les regelmatig terug en is ook vermeld op de sleutelhanger die de leerlingen meekrijgen. De MONO gastles is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

  • Introductie van het thema. De leerlingen krijgen uitleg over de MONO les en gaan samen in gesprek over MONO. Dit doen ze aan de hand van enkele vragen die gesteld worden door de gastdocent. Ook wordt een filmpje getoond om te laten zien hoe makkelijk je belangrijke zaken kunt missen als je aandacht ergens anders op is gericht.
  • Quiz. Tijdens de quiz geven de leerlingen antwoord op vragen en stellingen met betrekking tot MONO.
  • Opstellen gedragsregels. De leerlingen gaan zelf regels opstellen over het gebruik van hun mobiele telefoon in het verkeer. Deze regels schrijven ze op een MONO A4 en ondertekenen ze aan het einde van deze oefening. Na afloop van de les nemen de leerlingen dit A4 mee naar huis. De ouders worden via de school hierover ingelicht zodat het gesprek thuis verder kan gaan.
  • Klassenposter. In lijn met de gedragsregels die de leerlingen voor zichzelf opstellen wordt er ook een klassenposter ondertekend. Samen met de klas maken ze de afspraak om MONO te fietsen. Deze poster wordt in het klaslokaal opgehangen en blijft dus ook na de les nog zichtbaar.
  • Geurhanger. De leerlingen gaan individueel een geurhanger voor in de auto van hun ouders/verzorgers versieren. De leerlingen schrijven hierop een regel zoals ‘geen telefoon achter het stuur’. Op deze manier kunnen de leerlingen thuis het gesprek over MONO aangaan.
  • Vlogchallenge. Als laatste gaan de leerlingen aan de slag met een vlog. In kleine groepjes maken zij een vlog waarin zij anderen overtuigen om MONO te zijn op de fiets. Met deze vlog kunnen ze een prijs winnen (bijvoorbeeld een Pathé thuisbon of een workshop vloggen).

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarden

Kragten verzorgt de inzet van de MONO gastles. De les wordt gegeven voor leerlingen van zowel groep 7 als 8. De tijdstippen stemmen we af met de school. De les duurt 2 uur en wordt gegeven in het klaslokaal van de groep. Hiervoor is een smartboard of een beamer voor nodig. Daarnaast vragen we de leerlingen die een mobiel hebben of ze deze mee naar school mogen nemen voor de vlogchallenge.

Aanvullende informatie

 Evaluatieonderzoek

De effectmeting wordt nog uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Kragten
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk