Van 8 naar 1 (V8N1) – Basisonderwijs

Tijdens het project V8N1 gaan de jongeren aan de slag met evalueren van hun eigen risicogedrag. Vervolgens gaan zij met de jongerenvoorlichter over dit gedrag in gesprek en beantwoorden zij de vragen van de quiz. Tot slot gaan de jongeren met de jongerenvoorlichters de deal aan om zich voortaan veilig en sociaal te gedragen op de fiets. Van 8 naar 1 voor het basisonderwijs van Veilig Verkeer Nederland vormt samen met Van 8 naar 1 voor het voortgezet onderwijs van TeamAlert een integrale aanpak waarbij jongeren op het basisonderwijs, in de thuissituatie en daarna in de brugklas zich voorbereiden op een (vaak nieuwe) veilige school-thuisroute.

In veel gevallen betekent het voortgezet onderwijs een langere route naar school, inclusief nieuwe en soms gevaarlijke verkeerssituaties. Om de leerlingen van groep 8 hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, stelt Veilig Verkeer Nederland de Van 8 Naar 1 verkeerspecial beschikbaar (V8N1). Leerlingen maken opdrachten waar routeplanners zoals Google Maps, NS en 9292.nl onderdeel van zijn en aan de hand van peer-to-peer learning leren zij over de risico’s van groepsdruk en afleiding in het verkeer. Voor het afronden van de V8N1-special moeten leerlingen hun nieuwe schoolroute daadwerkelijk afleggen en de onveilige verkeerssituaties die zij onderweg tegenkomen in kaart brengen. De verkeerspecial Van 8 Naar 1 is de laatste verkeersoefening die leerlingen vanuit het basisonderwijs meekrijgen, waarna zij voorgoed zelfstandig de weg op gaan. Bij deze special is het ook mogelijk een inleidende gastles aan te vragen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Servicecentrum Veilig Verkeer Nederland tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De special Van 8 naar 1 bereidt de kinderen uit groep 8 voor op hun nieuwe schoolroute naar het voorgezet onderwijs. Bij deze special is het ook mogelijk een inleidende gastles aan te vragen.

Het lespakket bestaat uit vijf opdrachten, inclusief een introductie- en evaluatieopdracht. De kinderen voeren de meeste opdrachten zelfstandig of in tweetallen op school uit. Daarnaast is er een thuisopdracht die de kinderen onder begeleiding van een ouder/volwassene maken.

Korte karakteristiek

Van 8 naar 1 kent de volgende opbouw:

Introductie – Tijdens de introductie raken leerlingen bekend met het doel van de special en wordt de werkwijze die daarbij hoort kort toegelicht. Tevens werken de kinderen aan een mindmap over wat er allemaal komt kijken bij ‘naar de brugklas gaan’.

Instructie & Verwerking – Aan de hand van opdrachten in de leerlingsoftware gaan kinderen grotendeels zelfstandig (individueel of in groepjes) aan de slag. Voor het begeleiden van de leerlingen gebruikt de leerkracht de handleiding en bijbehorende digibordles. Tijdens de Instructie & Verweking staan ‘kennisuitbreiding’, ‘bewustwording’ en ‘vaardigheidsontwikkeling’ centraal.

Evaluatie – Bij de evaluatie kijken leerkracht en leerlingen klassikaal terug op de gemaakte opdrachten. Wat ging goed? Welke valkuilen zijn we tegengekomen en welke oplossingen zijn daarvoor bedacht? Het behaalde resultaat stellen de leerlingen (en leerkracht) gezamenlijk vast. 

Methodiek

Het belang van het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid en de risico’s van gedragsbeïnvloeding (peer-to-peer-learning), zijn belangrijke aandachtspunten die binnen de special Van 8 naar 1 aan bod komen. Daarnaast verkennen de kinderen de nieuwe schoolroute, mogelijke vormen van afleiding in het verkeer en nieuwe verkeerssituaties, zodat zij daar bewust en vertrouwd mee raken.

De special Van 8 naar 1 voeren leerlingen deels thuis en onder begeleiding van een ouder/volwassene uit. Doordat ook de ouder betrokken wordt, worden zij (opnieuw) bewust van de voorbeeldfunctie die zij vervullen en het belang daarvan.

Van 8 naar 1 is geen lesmethode, maar een special waarin de onderwerpen die in de verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland (in groep 7 en 8) al aan bod komen, verder worden verdiept, maar dan specifiek gericht op de kinderen in groep 8 en de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De special kan naast elke methode worden gebruikt, of worden ingezet binnen het thematisch projectonderwijs. Uiteraard is het ook mogelijk om het materiaal naar eigen inzicht aan te passen of materiaal toe te voegen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Materialen die horen bij Van 8 naar 1 zijn beschikbaar in de VVN Verkeerspoort (www.verkeerspoort.vvn.nl) en in de VVN leerlingsoftware (via Basispoort). De leerkracht en gastdocent vindt hier:

  • een handleiding;
  • digibordles;
  • werkbladen
  • ouderbrief

Overige materialen die nodig zijn om Van 8 naar 1 volgens de gestelde richtlijnen en leerdoelen te onderwijzen, zijn:

  • een  device met toegang tot internet (Google Maps, 9292, routeplanner Fietsersbond);
  • tijdschriften, scharen, lijm, grote vellen papier;
  • een fiets

Aanvullende informatie

Op zoek naar meer informatie over Van 8 naar 1? Ga dan naar: Verkeersles: Van 8 naar 1 | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl) of neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

Van 8 naar 1 voor het basisonderwijs vormt samen met Van 8 naar 1 voor het voortgezet onderwijs van TeamAlert een integrale aanpak waarbij jongeren op het basisonderwijs, in de thuissituatie en daarna in de brugklas zich voorbereiden op een (vaak nieuwe) veilige school-thuisroute.

De projecten kunnen los van elkaar ingezet worden maar volgen ze elkaar op dan versterken zij elkaar door de kracht van herhaling (basisschool, thuis en voortgezet onderwijs) en wordt op de leerdoelen verder voortgebouwd, op een moment in het leven waar jongeren extra kwetsbaar zijn. Tegelijk zijn zij, juist in een periode van natuurlijke verandering, ontvankelijk voor gedragsverandering.

Evaluatieonderzoek

In 2022 heeft er een effectmeting plaatsgevonden van de special ‘Van 8 naar 1’, uitgevoerd door een onafhankelijke derde en volgens een wetenschappelijke opzet. De leerlingen geven de special gemiddeld een 8 (gastles) respectievelijk 7,7 (lessen) en 91% geeft aan dat zij door ‘Van 8 naar 1’ weten hoe zij veilig van en naar de middelbare school kunnen fietsen en zich zekerder voelt door deze special. Dit subjectieve gevoel van meer zelfvertrouwen hebben en zich beter voorbereid voelen sluit aan bij de doelstelling van de special. Leerkrachten geven de les gemiddeld een 7,5 (zowel gastles als de lessen). Uit de effectmeting komt geen significant effect, o.a. omdat de voorkennis al groot is. Dit is ook logisch, want de stof is herhaling van wat al eerder is aangeboden in de verkeerseducatie. Echter is zoals hiervoor beschreven het zelfvertrouwen en zich beter voorbereid voelen wel toegenomen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk