Paolo de Zebratemmer

Paolo de Zebratemmer is een landelijk aangeboden verkeerseducatieproduct van ZAT Projectenbureau afgestemd op de subdoelgroep groep 1&2 (4-6 jaar) van het basisonderwijs. Het doel is om de kinderen bewust te maken van bepaalde verkeersituaties met de daaraan klevende gevaren en hoe je hier veilig mee om kunt gaan. PZT wordt door een professionele acteur als een interactieve theatervoorstelling van 40 minuten klassikaal op scholen gegeven. 
De kinderen worden onderdeel van het verhaal en helpen mee door zelf aanwijzingen te geven, en zelf het goed voor te doen en mee te zingen om de zoektocht van Paolo de Zebratemmer naar de ontsnapte zebra “Seefje” tot een goed en veilig einde te brengen. 

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Per 1 januari 2023 is de score op stap 10 bijgesteld van ★★★ sterren naar ★ ster. Dit naar aanleiding van een herbeoordeling van de effectmeting volgens aangescherpte kwaliteitseisen.

Praktische informatie

Contactgegevens: H. Koop, info@koop-co.nl, 0521-345244 / 06-53768832.
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Paolo de Zebratemmer (PZT) is een landelijk aangeboden verkeerseducatieproduct afgestemd op de subdoelgroep groep 1&2 (4-6 jaar) van het basisonderwijs. Het doel is om de kinderen bewust te maken van bepaalde verkeersituaties met de daaraan klevende gevaren en hoe je hier veilig mee om kunt gaan. PZT wordt door een professionele acteur als een interactieve theatervoorstelling van 40 minuten klassikaal op scholen gegeven.

Korte karakteristiek

Tijdens de theatervoorstelling worden de kinderen meegetrokken in het verhaal van Paolo de Zebratemmer die door zijn circusdirecteur op pad is gestuurd om de weggelopen zebra Seefje op te sporen. Op zijn zoektocht doen zich onderweg gevaarlijke verkeerssituaties voor. De autogordel, het verkeerslicht, het veilig buiten spelen, het zebrapad en het veilig in- en uitstappen komen aan bod. Als Paolo door zijn stoerheid (geen autogordel om) een ongeluk krijgt en hij een beetje “Harrie Warrie”is, worden de kinderen gevraagd hem mee te helpen zoeken en zich veilig door het verkeer te bewegen. Hij moet zoeken in de rode straat waar verkeerslichten staan. En in de gele straat waar kinderen buiten spelen. En in de blauwe straat waar zebrapaden zijn. En hoe stap je veilig uit een auto? Gelukkig wordt met de hulp van het publiek de gevaarlijke verkeerssituaties overwonnen en Seefje gevonden en loopt het allemaal goed af. De te behandelen onderwerpen komen in het interactieve spel en de te zingen liedjes (acteur speelt accordeon) aan bod. 

Methodiek 

De acteur en hoofdpersoon neemt de kinderen mee in een spannend verhaal waarin hij met de hulp van de kinderen tot de juiste stappen kan komen om zijn missie (Seefje vinden) te volbrengen. Het gebruik van story-telling zorgt ervoor dat door de vorm de kinderen de aangereikte kennis beter onthouden. Door de kinderen in de rol van helper/adviseur te zetten (altercasting) gaan zij zich daar ook naar gedragen en overtuigen ze zichzelf van het belang van je veilig gedragen in het verkeer (selfpersuasion). Ook het gebruik van muziek stimuleert het leerproces bij de kinderen. Door gezamenlijk eenvoudige liedjes te zingen waarin het veilig gedrag wordt behandeld, wordt de kans dat de kinderen het geleerde onthouden, verhoogd. Aan het eind van de les worden de belangrijkste leerpunten nog eens op een speelse manier herhaald. Ook dit zorgt ervoor dat het geleerde beter beklijft. Tevens krijgen de ouders een lesbrief mee met een overzicht van de het geleerde met de vraag dit in de praktijk te oefenen en te herhalen. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden 

  • De voorstelling is kant en klaar zodat de betreffende school alleen belast wordt met de communicatie en het regelen van de zaalruimte
  • De acteur is een half uur voor de voorstelling aanwezig voor het opbouwen van de voorstelling
  • Er is een speelruimte nodig van minimaal 6×4 meter. Een gymlokaal of speellokaal leent zich hier uitstekend voor
  • Een voorstelling duurt 40 minuten. Meerdere voorstellingen op een dag zijn mogelijk.
  • Voor de kinderen banken of andere zitmogelijkheden. Opstelling in theatervorm.
  • Aantal leerlingen per voorstelling maximaal 50 (anders graag overleg).
  • Tijdens de voorstelling graag docenten/begeleiders aanwezig. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er wordt jaarlijks 2 maal een effectmeting uitgevoerd. Verder worden de leerkrachten gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Aan de hand van de uitkomsten, de actualiteit van de te behandelen onderwerpen en nieuwe inzichten wordt het product geëvalueerd en zonnodig aangepast. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ZAT Projectenbureau
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk