Rondje Verkeer mini

Met de methode Rondje Verkeer mini van Veilig Verkeer Nederland maken kinderen op laagdrempelige wijze kennis met het verkeer. De methode richt zich op kinderen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, ongeveer in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het is belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met verkeer en zo een eerste bewustwording te creëren van de gevaren ervan. Daarnaast maakt Rondje Verkeer mini ouders bewust van hun rol en voorbeeldfunctie in het verkeer.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Servicecentrum Veilig Verkeer Nederland, 088 – 524 88 00, info@vvn.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Rondje Verkeer mini bestaat uit een knieboek, een handleiding voor de pedagogisch medewerker en vier thuisopdrachten voor de ouders. Daarnaast voor de kinderen zijn er Doe-activiteiten, kleurplaten en een puzzel.

Korte karakteristiek

Rondje Verkeer mini is een methode (knieboek) voor de voorschoolse educatie (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven). De methode bestaat uit zeven verkeersthema’s.

Elk verkeersthema bestaat uit twee kijkplaten met voorleesverhaal en een aantal activiteiten die naar keuze kunnen worden ingezet.

De pedagogisch medewerkers kunnen zelf een keuze maken welke thema’s interessant zijn voor hun groep en welke activiteiten hierbij passend zijn. Er zijn ook vier ouderactiviteiten beschikbaar. Daarmee maken we ouders bewust van hun rol in de verkeersopvoeding en de ouders richtlijnen te geven wat zij van hun kind kunnen verwachten.

Methodiek

Bij de ontwikkeling van deze methode is vooral gekeken naar de specifieke kenmerken van deze doelgroep. Kinderen van 2 – 4 jaar hebben een korte spanningsboog

en een beperkte kennis van de wereld om hen heen. Daarom begint elke les met een kijkplaat met daarbij een kort verhaal over een herkenbare situatie. Na het verhaal worden er vragen gesteld aan de kinderen om hun aandacht te vestigen op

de verkeerselementen uit de les.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Rondje Verkeer mini kan op elk moment worden ingezet. Daarvoor is het knieboek zelf nodig, en de digitale handleiding voor de pedagogisch medewerker. De thuisopdrachten kunnen digitaal aan de ouders worden gestuurd.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek 

Alle instellingen die de methode bestellen krijgen een vragenlijst toegestuurd. Hiermee evalueren we of de lessen aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en of de lessen voldoen aan de vraag van de instellingen. Daarnaast verzoeken we instellingen om de vragenlijst naar de ouders te sturen. Jaarlijks worden de ingevulde vragenlijsten geëvalueerd en worden waar nodig aanpassingen gedaan.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
0-4 jaar
Schooltype
Peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
Onderwerp
Kwetsbare verkeersdeelnemers, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk