WegWijsVR

Op zoek naar een innovatief verkeerseducatiepakket? WegWijsVR leert kinderen uit groep 5 t/m 8 veilig deel te nemen aan het verkeer. WegWijsVR combineert een fysiek werkboek met virtuele lessen. Leerlingen starten per week steeds met de taken in het werkboek en voeren daarna verkeersopdrachten uit in een online omgeving in Virtual Reality (VR). De elementaire verkeerskennis in het werkboek en de online praktijkoefeningen sluiten naadloos aan. In een online dashboard voor leerkrachten is alle informatie overzichtelijk gebundeld: handleidingen, vorderingen leerling/klas, extra oefeningen, ouderparticipatie. Zo is WegWijsVR de leukste les van de week voor leerling én leerkracht!

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Sjak van Nieuwkuijk, jaii.van.nieuwkuijk@interpolis.nl, 06-51205920
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

WegWijsVR is voor leerlingen van groep 5 t/m 8. In 20 weken wordt er 1 les per week gegeven in het werkboek en oefenen de leerlingen in de online omgeving. Een les duurt gemiddeld max 30 minuten.

Met het werkboek maken leerlingen zich de elementaire verkeerskennis eigen. Het boek verwijst per les naar de online VR omgeving voor de praktijkoefeningen. Voor leerkrachten is er een online handleiding met een algemene toelichting op het werken met WegwijsVR en per werkblad een uitgebreide toelichting om de les vorm te geven en uit te voeren. De lesopzet is interactief en gericht op samen werken en samen leren. Elke werkboek wordt afgesloten met een toets. De vorderingen in de online omgeving ziet de leerkracht (per leerling/klas) in het online dashboard. Hierin staan ook tips, extra oefeningen voor op het schoolplein en info voor ouderparticipatie.

Korte karakteristieken

WegWijsVR bestaat uit 4 werkboeken en uit een online VR oefenomgeving. In groep 5 spitst de oefenstof in het werkboek en in de virtuele wereld zich toe op de leerling als voetganger in het verkeer. In groep 6 richt de oefenstof zich op de leerling als fietser in het verkeer. In de groepen 7 en 8 is de oefenstof zowel op de leerling als voetganger en als fietser gericht en herhalen de leerlingen de virtuele oefeningen uit groep 5 en 6.
Doordat leerlingen regels, verkeersborden en verkeerstekens herhaaldelijk oefenen, automatiseren zij de betekenis ervan. Het herhaaldelijk oefenen van beide rollen in de virtuele wereld stimuleert het veilige gedrag in de echte wereld van verkeer.

Elke groep (5 t/m 8) heeft een eigen werkboek dat wordt afgesloten met een kennistoets.
De online omgeving bestaat uit 36 oefenmodules die naadloos aansluiten op het werkboek. De praktijkoefeningen in ‘echte’ straten worden steeds moeilijker doordat o.a. virtueel meer verkeersdeelnemers (auto’s en vrachtwagens) aanwezig zijn. Een voice-over vertelt  de opdracht die uitgevoerd moet worden en emoticons laten tijdens de opdracht zien of deze op specifieke punten goed of fout wordt uitgevoerd. Na uitvoering krijgt de leerling direct feedback in de vorm van tekst op het scherm. Als de opdracht niet goed uitgevoerd wordt, moet de leerling deze herhalen. De leerkracht ziet in het online dashboard direct hoe leerlingen op de opdracht presteren.

Structuur van de lessen

  • De leerkracht bereid de les voor. Elk les kent een digitale toelichting.
  • De leerkracht introduceert het onderwerp vanuit de eigen situatie van de leerlingen.
  • Leerlingen en leerkracht bespreken samen het onderwerp van de les.
  • Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met kennis en inzicht. De opdrachten worden over het algemeen in duo’s gemaakt. Dit dwingt leerlingen om gekozen antwoorden te onderbouwen en hierover met hun maatje in discussie te gaan.
  • Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met toepassen kennis, inzicht en gedrag in de online omgeving. De leerkracht houdt zicht op hun vorderingen met het dashboard.
  • Leerlingen en leerkracht bespreken de opdrachten na.

Extra voor ouderbetrokkenheid
De online omgeving van WegWijsVR is zo ontwikkeld dat kinderen ook thuis op hun eigen apparatuur en gebruikmakend van hun schoolaccount samen met hun ouders of verzorgers kunnen oefenen. Een leerkracht kan de leerlingen dus ook opdracht geven een aantal oefeningen thuis – samen met de ouders of verzorgers – te oefenen.

Methodiek 

Door op elkaar afgestemde oefeningen in de werkboekjes en de praktijkoefeningen in de online omgeving, leren kinderen spelenderwijs wat in het verkeer belangrijk is.

Kinderen voorbereiden op veilige deelname aan het verkeer wordt in WegWijsVR vanuit 4 verschillende domeinen tot stand gebracht:

  • Bewustzijn eigen veiligheid
  • Verkeerskennis/-inzicht
  • Verkeersvaardigheden
  • Positieve houding t.a.v. veilig verkeersgedrag

De lessen zijn interactief en gericht op samen werken en samen leren.
De lesopbouw biedt flexibiliteit waarmee de leerkracht kan zorgen dat leerlingen op maat te werk gaan. Bijvoorbeeld door bij de introductie verkeersvoorbeelden te bespreken uit de eigen omgeving, door op maat duo’s te maken waarin wordt samengewerkt en door bij de nabespreking naar ieders mening te luisteren. Zo leren leerlingen van elkaar en leren ze dat één situatie misschien meerdere oplossingen kent. Daarnaast krijgt elke leerling in de  online VR omgeving direct feedback op eigen keuzes en gedrag en geeft het programma ruimte voor herhaald oefenen in dezelfde situatie. De leerkracht kan, afhankelijk van de behoefte van de eigen groep, praktijkoefeningen toevoegen aan het programma. Suggesties hiervoor zijn opgenomen in het online dashboard.

Inzetbaarheid en gebruikersvoorwaarden

Na aanmelding via www.wegwijsvr.nl ontvangt de school het WegWijsVR pakket met het gevraagde aantal werkboeken en de accountgegevens voor de leerkracht. Hiermee maakt hij/zij de leerling accounts aan, heeft de leerkracht direct inzicht in de vorderingen van de leerling/klas bij de online omgeving en heeft hij toegang tot de handleiding bij de lessen en alle extra informatie.

Voor de online oefenomgeving is een goede internetverbinding nodig en een device naar keuze (Chromebook, laptop, tablet, smartphone, Windows Computer of een Oculus GO VR-bril). De leerkracht gebruikt een computer voor het online dashboard en een digibord voor klassikale uitleg bij de opdrachten uit het werkboek.

Er geldt geen maximum aantal deelnemers. De hele klas kan tegelijkertijd verkeersles krijgen. De werkbladen kunnen individueel of in maatjeswerk (voorkeur) worden gemaakt.

Creativiteit en enthousiasme om met nieuwe vormen van online lesgeven aan de slag te gaan zorgen ervoor dat de verkeersles anno nu nóg leuker is.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

De effectiviteit van de VR-training (de online omgeving), is in 2018 onderzocht door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Op basis hiervan is de online omgeving aangepast en verbeterd.

Van februari 2020 t/m juni 2021 voerde Interpolis een project uit met WegWijsVR in opdracht van de provincie Overijssel onder ruim 100 Overijsselse basisscholen. Zij gebruikten de online oefenomgeving van WegWijsVR. Ook dit leverde de nodige inzichten op waarmee aan de slag is gegaan.

Vanaf 2022 vragen we – 3 maanden na ingebruikname van WegWijsVR door de school – leerkrachten om een online vragenlijst in de vullen m.b.t. hun ervaringen; waaronder ook de combinatie met de werkboeken. De aanbevelingen die scholen doen worden meegenomen in de afwegingen tot het aanpassen van de materialen, online oefenomgeving en het proces.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Zwijsen & Interpolis
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk