Muurvast

Groepsdruk beïnvloedt jongeren in verkeersveiligheid. Project Muurvast bevordert weerbaarheid tegen groepsdruk door spellen, opdrachten en het ontwikkelen van ‘gouden tips’.

De Verkeersmaquette

De Verkeersmaquette biedt praktische training voor PrO/VSO-leerlingen die moeite hebben met boekkennis. Het helpt hen essentiële verkeersvaardigheden aan te leren en te herhalen, cruciaal voor zelfstandige deelname aan de maatschappij.

Verkeerslessen AZC en ISK

Voor mensen die nieuw zijn in Nederland worden verkeerslessen op maat aangeboden om de Nederlandse verkeersregels en verkeersborden te leren en deze te kunnen toepassen in het verkeer.

Trammenland

Trammenland is een online lesmodule waarin leerlingen veilig leren omgaan met de tram. Want de tram is een bijzondere verkeersdeelnemer met eigen regels en kenmerken.

Blindspot 2K24

Een klassikale les over de dode hoek. De les bestaat uit drie onderdelen: de 10-vragenfilmquiz, rijden met modelvrachtwagen op een maquette en het maken van een rap.

ANWB Streetwise Praktijk

Praktische en interactieve verkeerslessen voor basisschoolleerlingen, met modules aangepast aan leeftijd. ANWB-instructeurs gebruiken speciaal ontwikkelde materialen om praktijksituaties te simuleren, met focus op veiligheid, autogordels en fietshelmen.

Blikveld

Dit project traint jonge bestuurders in gevaarherkenning en bevordert veilig rijgedrag, waardoor ze bewuster en veiliger deelnemen aan het verkeer.

Go Safe uit de Dodehoek VR

Bewustwording rond de dode hoek bij vrachtwagens voor scholieren. De les is deels in de klas en deels praktijk. Met behulp van VR brillen maken leerlingen een vrachtwagenrit.