ANWB Streetwise Digitaal

In deze doorlopende digitale leerlijn werken kinderen door middel van interactieve oefeningen op een speelse manier aan hun verkeerskennis op school. De lessen zijn door leerkrachten flexibel in te delen.

Remweg op de fiets

Les rond remwegen en stopafstanden. Na een theoretisch gedeelte gaan leerlingen praktisch aan de slag met het opmeten van hun eigen stopafstand bij verschillende snelheden.

Stand up for your ride

Copyright Stand Up For Your Ride

Workshop voor jongeren die de verkeersveiligheid bevordert. Deelnemers leren elkaar aanspreken op risicovol rijgedrag, met focus op gedeelde verantwoordelijkheid van bestuurder en passagier. Na 1,5 uur hebben ze praktische handvatten.

Gastles nabestaanden van een verkeersslachtoffer

De gastles focust op het bewust maken van de risico’s bij verkeersdeelname en eigen (risicovol) verkeersgedrag. Het doel is het creëren en behouden van een realistische risicoperceptie en veilig verkeersgedrag.

50CC SCOOTER SCHOOLEVENTS

Praktijkgerichte interventie voor leerlingen van de bovenbouw VMBO of ROC’s op het gebied van verantwoord en veilig scooter rijden.

Voortgezet Fietsvaardig

Module rond veilig fietsen voor eerstejaars op het voortgezet onderwijs. aan bod komen onderwerpen zoals fietsen met een mobiel, in een groep en bij haast. Leerlingen krijgen praktisch oefeningen en bespreken ervaringen.

VRO-Risico

Motor- en bromfietsrijopleiding: Focus op risicobewustzijn, praktijkrit en theorie voor tijdige reactie op verkeersrisico’s. Twee SWOV-onderzoeken tonen positieve gedragsaanpassingen na de training aan