Virtual OV

Screenshot uit de VR-game Virtual OV. De foto toont een virtuele halteplaats met wachtende passagiers en een naderende bus.

Virtual OV is een VR-platform dat leerlingen helpt zelfstandig OV te gebruiken, met realistische scenario’s en trainingen. Het is speciaal voor neurodivergente mensen, maar nuttig voor alle leerlingen.

BOB

BOB voorlichtingsproject informeert jongeren over alcoholgebruik in het verkeer op evenementen, zowel indoor als outdoor. Geschikt voor 18-24-jarigen, bevordert bewust rijgedrag.

Lespakket Sleutel tot Veilig Verkeer

Lespakket waarin toekomstige bestuurders op een interactieve manier kennis maken met verkeersveiligheid. De onderwerpen rijden onder invloed komen via voorlichting, een parcours en via rollenspellen aan de orde.

BOBsport

Copyright RYD

Bij BOBsport bezoekt het RYD-campagneteam sporttoernooien en sportkantines om aandacht te vragen voor het rijden onder invloed via de BOB-afspraak en de nuchtere bestuurder te belonen.

Alcokart

Copyright RYD

Een speciale kart die jonge bestuurders duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van het rijden onder invloed van alcohol. De alcokart wordt aangevuld met de RYD-alcoholquiz en de RYD-belofte.

MISSIE 3014 – Bovenbouw

Online project voor jongeren dat veilig fietsgedrag stimuleert m.b.t. fietsverlichting, door rood fietsen en mobielgebruik. Gebruikt choose your own adventure principe en storytelling voor betrokkenheid en gedragsbeïnvloeding.

Blikveld

Dit project traint jonge bestuurders in gevaarherkenning en bevordert veilig rijgedrag, waardoor ze bewuster en veiliger deelnemen aan het verkeer.

Lagerhuisdebat

Het Lagerhuisdebat is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar.

Pitch

Pitch is een lespakket voor jongeren tussen de 16-25 jaar om hen bewust te maken van de gevaren van alcohol en/of drugs in het verkeer.

Kruispunt

Leerlingen discussiëren bij Kruispunt in de setting van een verkeerskruispunt over verkeersveiligheid en afleiding in het verkeer.