Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

The Day After

The Day After is een educatief project waarin jongeren middels een escaperoomformat getraind worden in het vertonen van zelfcontrole.

Gastles nabestaanden van een verkeersslachtoffer

De gastles focust op het bewust maken van de risico’s bij verkeersdeelname en eigen (risicovol) verkeersgedrag. Het doel is het creëren en behouden van een realistische risicoperceptie en veilig verkeersgedrag.

VRO-Risico

Motor- en bromfietsrijopleiding: Focus op risicobewustzijn, praktijkrit en theorie voor tijdige reactie op verkeersrisico’s. Twee SWOV-onderzoeken tonen positieve gedragsaanpassingen na de training aan