Trammenland

Trammenland is een online lesmodule waarin leerlingen veilig leren omgaan met de tram. Want de tram is een bijzondere verkeersdeelnemer met eigen regels en kenmerken.

Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

Sterk op reis

Sterk op Reis is een interactieve training voor leerlingen in het speciaal onderwijs (12+). Het behandelt praktische informatie over openbaar vervoer, sociale vaardigheden en weerbaarheid met rollenspellen.

Luisteris – Moondog

Programma waarbij aan de hand van perspectiefwisselingen en eigen ervaringen geprobeerd wordt jongeren bewust te maken van de consequenties van hun (onbezonnen of agressief) handelen op/rond het spoor en in de trein

OV4U

Leerlingen van de basisschool en in het voortgezet speciaal onderwijs leren zelfstandig gebruik te maken van het OV. De kinderen leren een keuze te maken voor hun vervoerwijze en hun reis met het OV te plannen.

PazzUp

PazzUp confronteert onderbouwleerlingen met gevolgen van gevaarlijk spoorweggedrag om hun houding te veranderen en spoorongevallen en vandalisme te verminderen.