Blindspot 2K24

Een klassikale les over de dode hoek. De les bestaat uit drie onderdelen: de 10-vragenfilmquiz, rijden met modelvrachtwagen op een maquette en het maken van een rap.

Nationale VVN Verkeersquiz

Copyright VVN

De Nationale VVN Verkeersquiz is een interactieve online quiz voor basisschoolleerlingen (groep 7/8) die bewustzijn creëert over verkeersgedrag, risico’s en verkeersregels. Leerlingen bespreken samen de juiste antwoorden voor meer inzicht.

Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

Veilig Verkeer Project

Leerlingen krijgen verkeersles in opvallende gele trucks van de Chauffeursvereniging. Met interactieve lessen en professioneel filmmateriaal leren ze over verkeerssituaties, dode hoeken en hoe ze zichtbaar blijven voor chauffeurs.

Veilig met (Land)bouwverkeer (VOMOL)

Veilig met (Land)bouwverkeer is een educatief programma waar basisschoolleerlingen samen met AOC-studenten en ondernemers leren veilig om te gaan met (land)bouwvoertuigen via theorie- en praktijklessen.