e-Driver

Innovatieve aanpak voor veiliger en zuiniger rijgedrag van medewerkers. Het maakt gebruik van recente gedragssturingsinzichten, met online trainingen die effectief, kostenefficiënt en direct toepasbaar zijn volgens TÜV Rheinland.

Openbare weg training

De training Openbare weg biedt inzicht in de impact van de huidige rijstijl op milieu en veiligheid, en leert duurzame verkeersdeelname. E-Driver stimuleert voortdurend veiligheid en brandstofbesparing voor medewerkers.

ADAS Voorlichting en training

Training en evenement om gebruikers van ADAS-systemen bewust te maken van hun functionaliteit, het bevorderen van hun gebruik en het wijzen op mogelijke risico’s. Geschikt voor zakelijke en particuliere bestuurders.

Verkeerslessen AZC en ISK

Voor mensen die nieuw zijn in Nederland worden verkeerslessen op maat aangeboden om de Nederlandse verkeersregels en verkeersborden te leren en deze te kunnen toepassen in het verkeer.

Opfriscursus Auto

Copyright Veilig Verkeer Nederland

Opfriscursus bestaande uit twee workshops. Er is aandacht voor alledaagse factoren, persoonlijke uitdagingen, verkeersregels en ongevalsfactoren. Optioneel is een praktijkrit met persoonlijk advies van een WRM gecertificeerde instructeur.

Programma Doortrappen

Het programma Doortrappen ondersteunt provincies en gemeenten om van hun oudere, fietsende inwoners bewuste en zekere Doortrappers te maken.

VVN Opfriscursus Fiets

Tijdens de VVN Opfriscursus Fiets gaan senioren aan de hand van foto’s, opdrachten en filmpjes het gesprek met elkaar aan. Dit gebeurt op basis van de onderwerpen ‘plaats op de weg’, ‘jij