Muurvast

Groepsdruk beïnvloedt jongeren in verkeersveiligheid. Project Muurvast bevordert weerbaarheid tegen groepsdruk door spellen, opdrachten en het ontwikkelen van ‘gouden tips’.

Stand up for your ride

Copyright Stand Up For Your Ride

Workshop voor jongeren die de verkeersveiligheid bevordert. Deelnemers leren elkaar aanspreken op risicovol rijgedrag, met focus op gedeelde verantwoordelijkheid van bestuurder en passagier. Na 1,5 uur hebben ze praktische handvatten.

Escape Deapp

Escape Deapp betrekt jongeren bij een online escaperoom om bewuster met hun telefoon om te gaan, waardoor ze sociale druk en automatisme weerstaan en meer van het moment genieten (JOMO).

Van 8 naar 1 (V8N1) – Voortgezet onderwijs

Jongeren evalueren hun risicogedrag, bespreken het met jongerenvoorlichters, beantwoorden quizvragen en sluiten uiteindelijk een deal om zich op de fiets veilig en sociaal te gedragen.

VVN Verkeersmethode

De VVN Verkeersmethode biedt voor groep 1 t/m groep 8 al het lesmateriaal dat nodig is om kinderen veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

3D Afleiding Bike

Om de jongeren de gevaren van afleiding in het verkeer zelf te ervaren, wordt een virtual reality bril gekoppeld aan een fietssimulator ingezet.

Fotoframe

Het campagneteam RYD spreekt op straat jongeren over het gevaar van afleiding op de fiets.

Go Safe zonder invloed

Met Go Safe zonder invloed krijgen jongeren van 13 tot 18 jaar informatie over de werking van alcohol en drugs en de negatieve gevolgen die het gebruik ervan kan hebben voor de verkeersdeelname.

The Day After

The Day After is een educatief project waarin jongeren middels een escaperoomformat getraind worden in het vertonen van zelfcontrole.