Verkeerskwis

De Verkeerskwis biedt verkeerseducatie voor groep 6 in een competitieve en theatrale setting, met online toetsing, klassikale nabespreking, verdiepende opdrachten en een interactieve finale.

Virtual OV

Screenshot uit de VR-game Virtual OV. De foto toont een virtuele halteplaats met wachtende passagiers en een naderende bus.

Virtual OV is een VR-platform dat leerlingen helpt zelfstandig OV te gebruiken, met realistische scenario’s en trainingen. Het is speciaal voor neurodivergente mensen, maar nuttig voor alle leerlingen.

Rondje Verkeer mini

Methode die op laagdrempelige wijze kinderen laat kennismaken met de gevaren van het verkeer. Daarnaast maakt het ook ouders bewust van hun rol en voorbeeldfunctie in het verkeer.

ANWB Streetwise Digitaal

In deze doorlopende digitale leerlijn werken kinderen door middel van interactieve oefeningen op een speelse manier aan hun verkeerskennis op school. De lessen zijn door leerkrachten flexibel in te delen.

WegWijsVR

WegWijsVR combineert een fysiek werkboek met virtuele lessen in Virtual Reality, waardoor leerlingen elementaire verkeerskennis op een leuke manier opdoen. Een online dashboard voor leerkrachten bevat overzichtelijke informatie.

Fietsen met Zizo

Fietsen met Zizo stimuleert kinderen en ouders om (vaker) samen te fietsen, met het fietsdagboek als gids. Dit bevordert fietsvaardigheden, ontwikkelt verkeersinzicht en vergroot het vertrouwen.

Club voor Geweldige Ideeën – Verkeer

Interventie gebaseerd op Design Thinking. Leerlingen (groep 3-8) worden uitgedaagd in het bedenken en presenteren van ideeën om de schoolomgeving veiliger te maken. Nadruk op burgerschap, creativiteit en verhoogd verkeersbewustzijn.

START Fietsen

START fietsen leert kinderen van 2-6 jaar fietsen op kinderopvang of school. Belangrijk element is dat ouders/verzorgers hierbij nadrukkelijk worden betrokken. Voor een periode van 3-6 maanden krijgen de peuteropvang of groepen

Schoolpleinpakket

Het Schoolpleinpakket is een compleet en compact pakket met praktijkopdrachten voor alle groepen van de basisschool.

JONGleren in het verkeer

Een training voor de professionele opvoeders van de kinderopvangorganisatie en leerkrachten groep 1 en 2.