WegWijsVR

WegWijsVR combineert een fysiek werkboek met virtuele lessen in Virtual Reality, waardoor leerlingen elementaire verkeerskennis op een leuke manier opdoen. Een online dashboard voor leerkrachten bevat overzichtelijke informatie.

Fietsen met Zizo

Fietsen met Zizo stimuleert kinderen en ouders om (vaker) samen te fietsen, met het fietsdagboek als gids. Dit bevordert fietsvaardigheden, ontwikkelt verkeersinzicht en vergroot het vertrouwen.

Club voor Geweldige Ideeën – Verkeer

Interventie gebaseerd op Design Thinking. Leerlingen (groep 3-8) worden uitgedaagd in het bedenken en presenteren van ideeën om de schoolomgeving veiliger te maken. Nadruk op burgerschap, creativiteit en verhoogd verkeersbewustzijn.

START Fietsen

START fietsen leert kinderen van 2-6 jaar fietsen op kinderopvang of school. Belangrijk element is dat ouders/verzorgers hierbij nadrukkelijk worden betrokken. Voor een periode van 3-6 maanden krijgen de peuteropvang of groepen

Schoolpleinpakket

Het Schoolpleinpakket is een compleet en compact pakket met praktijkopdrachten voor alle groepen van de basisschool.

JONGleren in het verkeer

Een training voor de professionele opvoeders van de kinderopvangorganisatie en leerkrachten groep 1 en 2.

VVN Verkeersmethode

De VVN Verkeersmethode biedt voor groep 1 t/m groep 8 al het lesmateriaal dat nodig is om kinderen veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

Veilig op weg! Blijf uit de dode hoek

Met deze les ontdekken kinderen en hun ouders op een eigentijdse, laagdrempelige manier én met hulp van een vrachtautochauffeur hoe zij uit de dode hoek blijven.

Reflection Day

Doel van deze interventie is om kinderen bewust te maken van een goede zichtbaarheid in het verkeer door reflectiematerialen te dragen.

Stop!licht!

Stop!licht! is een theatervoorstelling van Plots! Theaterprojecten voor de groepen 1, 2 en 3, 4 van het basisonderwijs. In het toneelstuk wordt op een speelse wijze de functie van het verkeerslicht aan