Verkeerskwis

De Verkeerskwis biedt verkeerseducatie voor groep 6 in een competitieve en theatrale setting, met online toetsing, klassikale nabespreking, verdiepende opdrachten en een interactieve finale.

Remweg op de fiets

Les rond remwegen en stopafstanden. Na een theoretisch gedeelte gaan leerlingen praktisch aan de slag met het opmeten van hun eigen stopafstand bij verschillende snelheden.

ANWB Streetwise Fietsmasters

Copyright ANWB

ANWB Streetwise Fietsmasters promoot de boodschap dat fietsen leuk en gezond is. Kinderen fietsen echter steeds minder, wat leidt tot verminderde fietsvaardigheid. Het programma biedt praktische fietsvaardigheidstraining voor scholieren.

Scooter Elite

Copyright TeamAlert

Scooter Elite van TeamAlert bevordert veilig en sociaal scooter rijden onder jongeren. Met de scooter simulator, een echte scooter-game, worden positieve attitudes en belangrijke rijvaardigheden, zoals gevaarherkenning, bevorderd.

Openbare weg training

De training Openbare weg biedt inzicht in de impact van de huidige rijstijl op milieu en veiligheid, en leert duurzame verkeersdeelname. E-Driver stimuleert voortdurend veiligheid en brandstofbesparing voor medewerkers.

ADAS Voorlichting en training

Training en evenement om gebruikers van ADAS-systemen bewust te maken van hun functionaliteit, het bevorderen van hun gebruik en het wijzen op mogelijke risico’s. Geschikt voor zakelijke en particuliere bestuurders.

ROSO (Rijden onder Specifieke Omstandigheden)

De ROSO-training, voor aspirant-rijbewijshouders vanaf 16,5 jaar, biedt ervaring met gevaarlijke verkeerssituaties en noodsituaties, zoals remmen op verschillende wegdekken, noodstops en remmen met uitwijken.

Verkeerslessen AZC en ISK

Voor mensen die nieuw zijn in Nederland worden verkeerslessen op maat aangeboden om de Nederlandse verkeersregels en verkeersborden te leren en deze te kunnen toepassen in het verkeer.

Tracks

Interventie voor 18-25 jarigen met rijbewijs. Het omvat theoretische aspecten zoals risico’s en hersenontwikkeling, en praktische oefeningen zoals remmen, uitwijken en rijstijlchecks.