Verkeerskwis

De Verkeerskwis biedt verkeerseducatie voor groep 6 in een competitieve en theatrale setting, met online toetsing, klassikale nabespreking, verdiepende opdrachten en een interactieve finale.

Rondje Verkeer mini

Methode die op laagdrempelige wijze kinderen laat kennismaken met de gevaren van het verkeer. Daarnaast maakt het ook ouders bewust van hun rol en voorbeeldfunctie in het verkeer.

ANWB Streetwise Digitaal

In deze doorlopende digitale leerlijn werken kinderen door middel van interactieve oefeningen op een speelse manier aan hun verkeerskennis op school. De lessen zijn door leerkrachten flexibel in te delen.

Muurvast

Groepsdruk beïnvloedt jongeren in verkeersveiligheid. Project Muurvast bevordert weerbaarheid tegen groepsdruk door spellen, opdrachten en het ontwikkelen van ‘gouden tips’.

Traffic Informers

Deze interventie brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel in contact met leerlingen in het voortgezet onderwijs. In een klassikale sessie bespreekt een slachtoffer wat hij of zij heeft meegemaakt.

Escapabel

Copyright TeamAlert

Escapabel is een online escaperoom waarin teams binnen een tijdslimiet puzzels oplossen. Het omvat verkeersonderwerpen, zoals rijden onder invloed, in de uitdagingen.

Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

Paolo de Zebratemmer

Interactieve theatervoorstelling met als doel om kinderen bewust te maken van gevaren in diverse verkeersituaties en hoe je hier veilig mee om kunt gaan.

Verkeersplaneet

Verkeerseducatief theaterprogramma dat bestaat uit een combinatie van poppentheater en doe-activiteiten. Het programma duurt ca. 45 minuten en wordt klassikaal gegeven.