Muurvast

Groepsdruk beïnvloedt jongeren in verkeersveiligheid. Project Muurvast bevordert weerbaarheid tegen groepsdruk door spellen, opdrachten en het ontwikkelen van ‘gouden tips’.

Traffic Informers

Deze interventie brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel in contact met leerlingen in het voortgezet onderwijs. In een klassikale sessie bespreekt een slachtoffer wat hij of zij heeft meegemaakt.

Escapabel

Copyright TeamAlert

Escapabel is een online escaperoom waarin teams binnen een tijdslimiet puzzels oplossen. Het omvat verkeersonderwerpen, zoals rijden onder invloed, in de uitdagingen.

Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

Paolo de Zebratemmer

Interactieve theatervoorstelling met als doel om kinderen bewust te maken van gevaren in diverse verkeersituaties en hoe je hier veilig mee om kunt gaan.

Verkeersplaneet

Verkeerseducatief theaterprogramma dat bestaat uit een combinatie van poppentheater en doe-activiteiten. Het programma duurt ca. 45 minuten en wordt klassikaal gegeven.

3D Tripping Car

Bewustwordingscampagne voor jongeren rond de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. Dankzij een virtual reality bril gekoppeld aan een rijsimulator kunnen jongeren dit echt ervaren.

Ik zie, ik zie, wat jij niet zag…

In deze interactieve theatervoorstellingen worden verschillende verkeersverhalen verteld, waarbij het gedrag van de leerlingen in het verkeer centraal staat en theatraal onder de aandacht wordt gebracht.

Dode hoekproject

Tijdens deze les worden de leerlingen meegenomen in de thematiek rondom de dode hoeken van een groot voertuig.