Muurvast

Groepsdruk beïnvloedt jongeren in verkeersveiligheid. Project Muurvast bevordert weerbaarheid tegen groepsdruk door spellen, opdrachten en het ontwikkelen van ‘gouden tips’.

Scooter Elite

Copyright TeamAlert

Scooter Elite van TeamAlert bevordert veilig en sociaal scooter rijden onder jongeren. Met de scooter simulator, een echte scooter-game, worden positieve attitudes en belangrijke rijvaardigheden, zoals gevaarherkenning, bevorderd.

Device- en middelengebruik in het verkeer

Deze interventie richt zich op het bewustzijn van leerlingen over gezonde grenzen en de risico’s van gedrag in het verkeer, waarbij aandacht voor de weg cruciaal is voor veiligheid.

Verkeer de keuze?

Lesprogramma dat focust op keuzes in het verkeer, met aandacht voor groepsdruk en veiligheid. Het benadrukt bewustwording van keuzes, de overwegingen, gevolgen en mogelijke veranderingen met verbeterde feitenkennis.

De Grote Verkeersquiz

Copyright Tref-ik

Interactieve verkeersquiz met individuele voorronden en een theater spektakel. Via vragenlijsten wordt het verkeersinzicht van leerlingen onthuld, waardoor gerichte educatie mogelijk is. Strijd, interactie en kennis staan centraal.

Split the Risk

Lespakket gericht op het verhoogde risico van jongeren op ongelukken door roekeloos gedrag. Het omvat opdrachten en voorbeelden om bewustwording van risico’s, inclusief afleiding in het verkeer, te vergroten.

Escapabel

Copyright TeamAlert

Escapabel is een online escaperoom waarin teams binnen een tijdslimiet puzzels oplossen. Het omvat verkeersonderwerpen, zoals rijden onder invloed, in de uitdagingen.

Kruispunt

Leerlingen discussiëren bij Kruispunt in de setting van een verkeerskruispunt over verkeersveiligheid en afleiding in het verkeer.

Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

Fight Your Inner Monkey

Fight Your Inner Monkey heeft tot doel jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar bewuster te maken van de aanwezigheid en invloed van groepsdruk.