Kenniscatalogus

Copyright VVN
Publicatiedatum 30-11-2022
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

Nationaal VVN Verkeersexamen

Het Nationaal VVN Verkeersexamen omvat theoretische en praktische onderdelen. Het theoretisch examen test verkeersbegrippen, regels en borden, terwijl het praktisch examen de toepassing in het verkeer beoordeelt.

Publicatiedatum 09-11-2022
Uitgever Trafficskills

Mobiel in de hand fiets aan de kant 2.0 op locatie

Een interventie met fietssimulatoren laat passanten ervaren hoe lastig het is om tijdens het fietsen op een mobiel te letten. Het benadrukt op een amusante wijze veilig mobielgebruik in het verkeer.

Publicatiedatum 09-11-2022
Uitgever Trafficskills

Mobiel in de hand, fiets aan de kant 2.0

Lessen voor groepen 7, 8 en brugklassers over afleiding in het verkeer. De les geeft leerlingen inzicht in attitude en impulsen die gedrag sturen. Gebruik van fietssimulator en VR brillen.

Copyright Tref-ik
Publicatiedatum 07-09-2022
Uitgever Tref-ik Verkeersadvies

De Grote Verkeersquiz

Interactieve verkeersquiz met individuele voorronden en een theater spektakel. Via vragenlijsten wordt het verkeersinzicht van leerlingen onthuld, waardoor gerichte educatie mogelijk is. Strijd, interactie en kennis staan centraal.

Publicatiedatum 07-09-2022
Uitgever Tref-ik Verkeersadvies

Verkeer de keuze?

Lesprogramma dat focust op keuzes in het verkeer, met aandacht voor groepsdruk en veiligheid. Het benadrukt bewustwording van keuzes, de overwegingen, gevolgen en mogelijke veranderingen met verbeterde feitenkennis.

Copyright Veilig Verkeer Nederland
Publicatiedatum 14-07-2022
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

Opfriscursus Auto

Opfriscursus bestaande uit twee workshops. Er is aandacht voor alledaagse factoren, persoonlijke uitdagingen, verkeersregels en ongevalsfactoren. Optioneel is een praktijkrit met persoonlijk advies van een WRM gecertificeerde instructeur.

Publicatiedatum 19-05-2022
Uitgever Stichting Chris en Voorkom!

Device- en middelengebruik in het verkeer

Deze interventie richt zich op het bewustzijn van leerlingen over gezonde grenzen en de risico’s van gedrag in het verkeer, waarbij aandacht voor de weg cruciaal is voor veiligheid.

Publicatiedatum 11-04-2022
Uitgever Club voor Geweldige Ideeën

Club voor Geweldige Ideeën – Verkeer

Interventie gebaseerd op Design Thinking. Leerlingen (groep 3-8) worden uitgedaagd in het bedenken en presenteren van ideeën om de schoolomgeving veiliger te maken. Nadruk op burgerschap, creativiteit en verhoogd verkeersbewustzijn.

Publicatiedatum 16-03-2022
Uitgever Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslan

Tracks

Interventie voor 18-25 jarigen met rijbewijs. Het omvat theoretische aspecten zoals risico’s en hersenontwikkeling, en praktische oefeningen zoals remmen, uitwijken en rijstijlchecks.

Publicatiedatum 14-02-2022
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

Fietsen met Zizo

Fietsen met Zizo stimuleert kinderen en ouders om (vaker) samen te fietsen, met het fietsdagboek als gids. Dit bevordert fietsvaardigheden, ontwikkelt verkeersinzicht en vergroot het vertrouwen.

Publicatiedatum 03-02-2022
Uitgever Verkeersveiligheid Groep Nederland

Openbare weg training

De training Openbare weg biedt inzicht in de impact van de huidige rijstijl op milieu en veiligheid, en leert duurzame verkeersdeelname. E-Driver stimuleert voortdurend veiligheid en brandstofbesparing voor medewerkers.

Publicatiedatum 03-02-2022
Uitgever Verkeersveiligheid Groep Nederland

e-Driver

Innovatieve aanpak voor veiliger en zuiniger rijgedrag van medewerkers. Het maakt gebruik van recente gedragssturingsinzichten, met online trainingen die effectief, kostenefficiënt en direct toepasbaar zijn volgens TÜV Rheinland.