Kenniscatalogus

Publicatiedatum 16-12-2021
Uitgever Cumela

Veilig met (Land)bouwverkeer (VOMOL)

Veilig met (Land)bouwverkeer is een educatief programma waar basisschoolleerlingen samen met AOC-studenten en ondernemers leren veilig om te gaan met (land)bouwvoertuigen via theorie- en praktijklessen.

Publicatiedatum 10-12-2021
Uitgever Go Safe

Go Safe zonder invloed VR

Go Safe zonder invloed VR voor jongeren geeft inzicht in de effecten van alcohol en drugs op verkeersveiligheid. Via virtual reality ervaren ze de gevolgen van onder invloed rijden.

Publicatiedatum 23-11-2021
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

VVN Scootmobieltraining

VVN en Ergotherapie Nederland bieden een individuele scootmobieltraining aan, afgestemd op de vervoersbehoefte en verkeersintensiteit. De training richt zich op specifieke vaardigheden voor veilige verkeersdeelname.

Publicatiedatum 22-11-2021
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

Doe meer met MONO

Doe meer met MONO, een lespakket van Veilig Verkeer Nederland, bevordert kennis en bewustzijn bij kinderen over de risico’s van telefoongebruik op de fiets. Het introduceert de MONO-norm voor veilig fietsen zonder telefoonafleiding.

Publicatiedatum 22-01-2021
Uitgever Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidstraining

Het NIV bevordert gedragsverandering en bewustwording in rijgedrag. De opleiding confronteert deelnemers met noodsituaties, bevordert verantwoord rijgedrag en verbetert voertuigbeheersing, met theorie en praktijk.

Copyright ANWB
Publicatiedatum 01-01-2021
Uitgever ANWB

ANWB Streetwise Fietsmasters

ANWB Streetwise Fietsmasters promoot de boodschap dat fietsen leuk en gezond is. Kinderen fietsen echter steeds minder, wat leidt tot verminderde fietsvaardigheid. Het programma biedt praktische fietsvaardigheidstraining voor scholieren.

Copyright TeamAlert
Publicatiedatum 01-01-2021
Uitgever TeamAlert

Scooter Elite

Scooter Elite van TeamAlert bevordert veilig en sociaal scooter rijden onder jongeren. Met de scooter simulator, een echte scooter-game, worden positieve attitudes en belangrijke rijvaardigheden, zoals gevaarherkenning, bevorderd.

Publicatiedatum 01-01-2021
Uitgever TeamAlert

MISSIE 3014 – Bovenbouw

Online project voor jongeren dat veilig fietsgedrag stimuleert m.b.t. fietsverlichting, door rood fietsen en mobielgebruik. Gebruikt choose your own adventure principe en storytelling voor betrokkenheid en gedragsbeïnvloeding.

Publicatiedatum 01-01-2021
Uitgever TeamAlert

Escape Deapp

Escape Deapp betrekt jongeren bij een online escaperoom om bewuster met hun telefoon om te gaan, waardoor ze sociale druk en automatisme weerstaan en meer van het moment genieten (JOMO).

Publicatiedatum 04-12-2020
Uitgever TeamAlert

MISSIE 3014

MISSIE 3014 is een online project dat jongeren (12-15 jaar) via een interactieve link stimuleert tot veiliger fietsgedrag, gericht op fietsverlichting, rood fietsen en mobielgebruik. Via storytelling en gedragsbeïnvloeding creëert TeamAlert impact op fietsgedrag.

Publicatiedatum 13-03-2020
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

VVN Veilig Oversteken

Oefen veilig oversteken met lessen voor groep 1-4 en handige thuis-tips. Het pakket bevat tools om schooloversteken te beoordelen en advies voor mogelijke verbeteringen.

Publicatiedatum 18-02-2020
Uitgever Opleidingscentrum DIBO

Training bestelautoverkeer

De trainingsdag, voor bedrijven met veel bestelauto’s, biedt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van bestuurder en voertuig. Theorie, rijvaardigheidstraining en praktijk op de weg bevorderen bewustwording en inzicht.