Kenniscatalogus

Publicatiedatum 22-01-2021
Uitgever Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidstraining

Het NIV bevordert gedragsverandering en bewustwording in rijgedrag. De opleiding confronteert deelnemers met noodsituaties, bevordert verantwoord rijgedrag en verbetert voertuigbeheersing, met theorie en praktijk.

Copyright ANWB
Publicatiedatum 01-01-2021
Uitgever ANWB

ANWB Streetwise Fietsmasters

ANWB Streetwise Fietsmasters promoot de boodschap dat fietsen leuk en gezond is. Kinderen fietsen echter steeds minder, wat leidt tot verminderde fietsvaardigheid. Het programma biedt praktische fietsvaardigheidstraining voor scholieren.

Copyright TeamAlert
Publicatiedatum 01-01-2021
Uitgever TeamAlert

Scooter Elite

Scooter Elite van TeamAlert bevordert veilig en sociaal scooter rijden onder jongeren. Met de scooter simulator, een echte scooter-game, worden positieve attitudes en belangrijke rijvaardigheden, zoals gevaarherkenning, bevorderd.

Publicatiedatum 01-01-2021
Uitgever TeamAlert

MISSIE 3014 – Bovenbouw

Online project voor jongeren dat veilig fietsgedrag stimuleert m.b.t. fietsverlichting, door rood fietsen en mobielgebruik. Gebruikt choose your own adventure principe en storytelling voor betrokkenheid en gedragsbeïnvloeding.

Publicatiedatum 01-01-2021
Uitgever TeamAlert

Escape Deapp

Escape Deapp betrekt jongeren bij een online escaperoom om bewuster met hun telefoon om te gaan, waardoor ze sociale druk en automatisme weerstaan en meer van het moment genieten (JOMO).

Publicatiedatum 04-12-2020
Uitgever TeamAlert

MISSIE 3014

MISSIE 3014 is een online project dat jongeren (12-15 jaar) via een interactieve link stimuleert tot veiliger fietsgedrag, gericht op fietsverlichting, rood fietsen en mobielgebruik. Via storytelling en gedragsbeïnvloeding creëert TeamAlert impact op fietsgedrag.

Publicatiedatum 13-03-2020
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

VVN Veilig Oversteken

Oefen veilig oversteken met lessen voor groep 1-4 en handige thuis-tips. Het pakket bevat tools om schooloversteken te beoordelen en advies voor mogelijke verbeteringen.

Publicatiedatum 18-02-2020
Uitgever Opleidingscentrum DIBO

Training bestelautoverkeer

De trainingsdag, voor bedrijven met veel bestelauto’s, biedt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van bestuurder en voertuig. Theorie, rijvaardigheidstraining en praktijk op de weg bevorderen bewustwording en inzicht.

Publicatiedatum 18-02-2020
Uitgever Opleidingscentrum DIBO

Bijtanken en oppoetsen 2.0

Bij de training “Bijtanken en Oppoetsen” ontdekt u rem- en stuurtechnieken om uw auto beter te begrijpen. DIBO adviseert de cursus met uw eigen auto voor realistische ervaringen in noodsituaties. Het doel is verkeersveiliger rijgedrag.

Publicatiedatum 14-01-2020
Uitgever Responsible Young Drivers

3D Tripping Car Klassikaal

3D-Tripping Car Klassikaal is een lesprogramma dat per blokuur wordt gegeven. Deze komt gedurende één dag langs bij een school. Het programma wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Publicatiedatum 01-01-2020
Uitgever Chauffeursvereniging Friesland

Veilig Verkeer Project

Leerlingen krijgen verkeersles in opvallende gele trucks van de Chauffeursvereniging. Met interactieve lessen en professioneel filmmateriaal leren ze over verkeerssituaties, dode hoeken en hoe ze zichtbaar blijven voor chauffeurs.

Publicatiedatum 01-01-2020
Uitgever Trafficskills

S.U.I.T. Stand Up In Traffic

Trafficskills biedt drie lessen: weerbaarheid en groepsdruk, zelfvertrouwen, en uit de groep treden. Weerbaarheid ontstaat niet alleen door kennis en vaardigheden, maar ook door de wil van de leerling om zichzelf te reguleren.