Kenniscatalogus

Publicatiedatum 21-12-2017
Uitgever VanSchijndelAdvies

Reflection Day

Doel van deze interventie is om kinderen bewust te maken van een goede zichtbaarheid in het verkeer door reflectiematerialen te dragen.

Publicatiedatum 05-12-2017
Uitgever Plots! Theaterprojecten

Stop!licht!

Stop!licht! is een theatervoorstelling van Plots! Theaterprojecten voor de groepen 1, 2 en 3, 4 van het basisonderwijs. In het toneelstuk wordt op een speelse wijze de functie van het verkeerslicht aan

Publicatiedatum 21-11-2017
Uitgever Contact Onderwijsadviesbureau

Ik zie, ik zie, wat jij niet zag…

In deze interactieve theatervoorstellingen worden verschillende verkeersverhalen verteld, waarbij het gedrag van de leerlingen in het verkeer centraal staat en theatraal onder de aandacht wordt gebracht.

Publicatiedatum 13-11-2017
Uitgever Contact Onderwijsadviesbureau

Dode hoekproject

Tijdens deze les worden de leerlingen meegenomen in de thematiek rondom de dode hoeken van een groot voertuig.

Publicatiedatum 30-01-2017
Uitgever Go Safe

Verkeersmarkt Groot in verkeerseducatie

Programma waarbij diverse verkeersveiligheidsthema’s worden behandeld. De betreffende school maakt een keuze uit de beschikbare onderdelen.

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever ZAT Projectenbureau

Nationale Verkeerslab

Het Nationale Verkeerslab is een spelshow voor scholieren. Het ervaren, demonstreren en in sneltreinvaart oplossingen bedenken voor complexe verkeerssituaties staat centraal.

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever ZAT Projectenbureau

Paolo de Zebratemmer

Interactieve theatervoorstelling met als doel om kinderen bewust te maken van gevaren in diverse verkeersituaties en hoe je hier veilig mee om kunt gaan.

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever Tref-ik Verkeersadvies

Praktisch Verkeersexamen

Straks goed voorbereid naar de middelbare school. Het Praktisch Verkeersexamen voor de groepen 7 en of 8 van de basisscholen mag niet ontbreken. Door middel van speciale lesstof worden de leerlingen voorbereid op het examen. Vooraf kan de route met behulp van een papieren of een digitale kaart uitgebreid worden geoefend.

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever Verkeersschool Nijland

Project Fiets Veilig

Slingeren, afslaan zonder richting en met z’n drieën naast elkaar fietsen: veelvoorkomend bij kinderen in het verkeer. Project Fiets Veilig maakt leerlingen in groep 7 en 8 bewust van hun fietsgedrag.

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever Tref-ik Verkeersadvies

Scootmobielcursus

Scootmobielgebruik groeit, maar ook het aantal ongelukken stijgt. Tref-ik’s scootmobielcursus biedt training in veilig gebruik en vermindert risico’s, met theorie en praktijk op weg en parcours. Deelnemers vergroten zo zelfvertrouwen en bevorderen de verkeersveiligheid.

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever Contact Onderwijsadviesbureau en Koop & Co

Verkeer in Uitvoering

Digitale lesbrief ‘Verkeer in Uitvoering’ voor eerste twee klassen voortgezet onderwijs, benadrukt fietsveiligheid. Gericht op integratie van verkeerseducatie binnen vakken, vooral voor VMBO PRO, VMBO kader/TL en HAVO/VWO.

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Programma Doortrappen

Het programma Doortrappen ondersteunt provincies en gemeenten om van hun oudere, fietsende inwoners bewuste en zekere Doortrappers te maken.