Kenniscatalogus

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever Verkeersschool Nijland

Project Fiets Veilig

Slingeren, afslaan zonder richting en met z’n drieën naast elkaar fietsen: veelvoorkomend bij kinderen in het verkeer. Project Fiets Veilig maakt leerlingen in groep 7 en 8 bewust van hun fietsgedrag.

Publicatiedatum 01-01-2017
Uitgever Tref-ik Verkeersadvies

Scootmobielcursus

Scootmobielgebruik groeit, maar ook het aantal ongelukken stijgt. Tref-ik’s scootmobielcursus biedt training in veilig gebruik en vermindert risico’s, met theorie en praktijk op weg en parcours. Deelnemers vergroten zo zelfvertrouwen en bevorderen de verkeersveiligheid.

Publicatiedatum 01-12-2016
Uitgever ZAT Projectenbureau

50CC SCOOTER SCHOOLEVENTS

Praktijkgerichte interventie voor leerlingen van de bovenbouw VMBO of ROC’s op het gebied van verantwoord en veilig scooter rijden.

Publicatiedatum 01-01-2016
Uitgever Responsible Young Drivers

Lagerhuisdebat

Het Lagerhuisdebat is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar.

Publicatiedatum 01-01-2016
Uitgever RPCZ, Bianka Anderson-Meeuwse

Gastles nabestaanden van een verkeersslachtoffer

De gastles focust op het bewust maken van de risico’s bij verkeersdeelname en eigen (risicovol) verkeersgedrag. Het doel is het creëren en behouden van een realistische risicoperceptie en veilig verkeersgedrag.

Publicatiedatum 01-01-2016
Uitgever Stichting Zereen

Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

Publicatiedatum 01-01-2016
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

Veilig op de fiets

Pakket dat gericht op veilig fietsen in het algemeen. Praktisch aspecten als een fietscontrole komen aan bod, maar ook theoretische lessen worden aangeboden.

Publicatiedatum 01-01-2016
Uitgever TeamAlert

The Battle

Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!”

Publicatiedatum 13-07-2015
Uitgever Stichting Bevordering Verkeerseducatie

Veiligheidstraining landbouwvoertuigen (VTLV)

Training met betrekking tot het veilig rijden en werken met landbouwvoertuigen voor (toekomstige) bestuurders van land- en bosbouwvoertuigen en mmbs-en.

Publicatiedatum 02-07-2015
Uitgever Traffic Informers

Traffic Informers

Deze interventie brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel in contact met leerlingen in het voortgezet onderwijs. In een klassikale sessie bespreekt een slachtoffer wat hij of zij heeft meegemaakt.

Publicatiedatum 01-06-2015
Uitgever ROV Zuid-Holland

Verkeerskunsten

Verkeerskunsten omvat een programma voor praktische verkeerslessen op het schoolplein en rondom de school.

Publicatiedatum 10-05-2015
Uitgever Stichting Bevordering Verkeerseducatie

Verkeerslessen voor gehandicapten

Verkeerslessen speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).