Kenniscatalogus

Publicatiedatum 01-01-2010
Uitgever Tjinco bv

Leer in het Verkeer

Verkeerseducatieprogramma voor peuters en kleuters met Dick Bruna illustraties. Het speelse en herkenbare programma bereidt kinderen voor op hun deelname aan het verkeer. Met tips voor leerkrachten en ouders.

Publicatiedatum 01-01-2010
Uitgever TeamAlert

Kruispunt

Leerlingen discussiëren bij Kruispunt in de setting van een verkeerskruispunt over verkeersveiligheid en afleiding in het verkeer.

Publicatiedatum 01-01-2010
Uitgever ZAT Projectenbureau

Fiets4Safe

Eigentijdse theaterproductie voor scholieren. Met een rechtszaak, fietsrechter en advocaten wordt het onverantwoorde gedrag van fietsers besproken en hoopt men op gedragsverandering met hulp van een onafhankelijke jury.

Publicatiedatum 01-01-2010
Uitgever Theater Traxx en Veilig Verkeer Nederland

Kapot van Jou!

De theatervoorstelling over drie jongeren die lol maken en grenzen onderzoeken. Aansluitend aan de voorstelling volgt een nagesprek.

Publicatiedatum 01-01-2009
Uitgever Stichting de Fabriek

Verkeerstuin Maasbree

De Verkeerstuin is een praktijk verkeerseducatieplein waar leerlingen van basisscholen worden ondergedompeld in het verkeer. Het motto van de tuin is: Doen is leren.

Publicatiedatum 01-01-2008
Uitgever VeiligheidNL

Split the Risk

Lespakket gericht op het verhoogde risico van jongeren op ongelukken door roekeloos gedrag. Het omvat opdrachten en voorbeelden om bewustwording van risico’s, inclusief afleiding in het verkeer, te vergroten.

Publicatiedatum 01-01-2008
Uitgever Fietsersbond

Fietsles voor basisonderwijs

De fietsles heeft als doel de fietsvaardigheden te verbeteren. Middels een parcours en losse fietsvaardigheden oefeningen worden verschillende vaardigheden geoefend.

Publicatiedatum 01-01-2008
Uitgever Resposible Young Drivers

Campagne Alcohol & Drugs

De Campagne A&D (alcohol&drugs) is een bewustwordingscampagnes van 8 uur. Het campagneteam voert deze inzet uit op locatie bij een discotheek, festival of evenement.

Publicatiedatum 01-01-2007
Uitgever Johan Cahuzak Theater

Zeven Sloten

Educatieve cabaretvoorstelling voor jongeren over gedrag en verkeer(sveiligheid). Aansluitend aan de cabaretvoorstelling vindt een forumdiscussie plaats.

Publicatiedatum 01-01-2007
Uitgever Koop & co

Veilig uitgaan = veilig thuiskomen

Een clinic en theatervoorstelling voor jongeren belicht alcoholgebruik in uitgaans- en sportsettings versus verkeersdeelname. Het focust op eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke normen, en het aanspreken op risicovol gedrag.

Publicatiedatum 01-01-2007
Uitgever Stichting Bevordering Verkeerseducatie

Verkeerslessen AZC en ISK

Voor mensen die nieuw zijn in Nederland worden verkeerslessen op maat aangeboden om de Nederlandse verkeersregels en verkeersborden te leren en deze te kunnen toepassen in het verkeer.

Publicatiedatum 01-01-2006
Uitgever Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

VRO-Risico

Motor- en bromfietsrijopleiding: Focus op risicobewustzijn, praktijkrit en theorie voor tijdige reactie op verkeersrisico’s. Twee SWOV-onderzoeken tonen positieve gedragsaanpassingen na de training aan